Regulamin serwisu #WięcejNiżTechnologie
Regulamin serwisu
  1. Serwis wykorzystuje dane cookies(sprawdź politykę prywatności w celu poznania szczegółów);
  2. Do pełnego korzystania z serwisu, dostępu do szkoleń typu webinar, należy dokonać bezpłatnej rejestracji;
  3. Jedynie zalogowani użytkownicy mogą oglądać wszystkie materiały multimedialne;
  4. Rejestracja oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Wszystkie pozostałe kwestie opisane są w pozostałych punktach.
Organizujący webinaria

Webinaria organizuje Huawei Polska Sp. Z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a 02-247 Warszawa.

Webinaria

Huawei Polska organizuje webinaria w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie wiecejniztechnologia.pl Webinarium to transmisja treści mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy lub korzystania z systemów. Wszelkie materiały dostępne są w trybie on demand(na żądanie w dowolnym czasie).

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium należy dokonać za pośrednictwem rejestracji na stronie internetowej. Organizator webinarium zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w webinarium bez podania przyczyny.

Warunki płatności/warunki uczestnictwa

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Wymagania techniczne

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinariów należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową. Korzystanie z webinarium może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.

Odpowiedzialność

Huawei Polska nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinarium nie leżące po stronie Huawei Polska lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich. Huawei Polska nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie swojego konta osobom trzecim.

Ochrona własności intelektualnej

Huawei Polska posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie webinarium. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Huawei Polska.